Walne zgromadzenia

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r.

 

Zarząd Emitenta Merlin Group S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 13:00, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 8 grudnia 2020 r.

Zarząd Emitenta Merlin Group S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 8 grudnia 2020 roku, na godzinę 16:00, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki

1-Merlin-NWZA-ogloszenie-o-zwolaniu_9_11_2020Pobierz

2-Merlin-NWZA_projekty-uchwal-9_11_2020Pobierz

3-Merlin-NWZA-pelnomocnitwo-z-instrukcja-9_11.2020Pobierz

4-Merlin-NWZA-liczba-akcji-liczba-glosow_11.2020Pobierz

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 17 czerwca 2020

Zarząd Emitenta Merlin Group S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 17 czerwca 2020 roku, na godzinę 16:00, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

1_MRG_Ogłoszenie-o-zwołaniu-ZWZPobierz

2_MRG_Projekty-uchwał-na-ZWZPobierz

3_MRG_Wzór-formularza-wraz-z-instrukcją-do-głosowaniaPobierz

4_MRG_-Liczba-akcji-liczba-głosów-ZWZPobierz

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 23 grudzień 2019  r.

Zarząd Emitenta Merlin Group S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 23 grudzień 2019  roku, na godzinę 16:00, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

1_-Merlin-WZA-ogłoszenie-o-zwołaniu_23.12.2019Pobierz

2_Merlin-WZA-projekty-uchwal_23.12.2019Pobierz

3_Merlin-WZA-pełnomocnitwo-z-instrukcja_23.12.2019Pobierz

4_Merlin-WZA-liczba-akcji-liczba-głosów_23.12.2019Pobierz

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 17 października 2019 r.

Zarząd Emitenta Merlin Group S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 17 października 2019 roku, na godzinę 13:00, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Załączniki:

1_Merlin-ZWZA-ogłoszenie-o-zwołaniuPobierz

2_Merlin-ZWZA-projekty-uchwalPobierz

3_Merlin-ZWZA-pełnomocnitwo-z-instrukcjaPobierz

4-Merlin-ZWZA-liczba-akcji-liczba-głosówPobierz

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 24 czerwca 2019 r.

Zarząd Emitenta Merlin Group S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 24 czerwca 2019 roku, na godzinę 12:00, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

MRG_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZAPobierz

MRG_projekty_uchwal_ZWZAPobierz

MRG_formularz_pelnomocnictwo_instrukcjaPobierz

MRG_liczba-akcji_liczba-głosówPobierz

 

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A., które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku MERLIN GROUP Spółka Akcyjna

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 24 czerwca 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

EBI-15_2019_ZWZ_MRG_treść-podjętych-uchwał.pdfPobierz

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 25 czerwca 2018 r.

Zarząd Emitenta Merlin Group S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 czerwca 2018 roku, na godzinę 12:00, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

MRG_ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

MRG_projekty uchwał ZWZA

MRG_formularz_pełnomocnictwo

MRG_opinia Zarządu

MRG_liczba akcji_liczba głosów

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A., które odbyło się w dniu 25 czerwca 2018 r

Zarząd Merlin Group S.A. (dalej: Spółka, Emitent) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w dniu 25 czerwca 2018 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: Par. 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 29 marca 2018 r.

Zarząd Emitenta Merlin Group S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 marca 2018 roku, na godzinę 10:00 w kancelarii EVERBERG, plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

MRG_ogłoszenie o zwołaniu NWZA

MRG_projekty uchwał NWZA

MRG_formularz_pełnomocnictwo

MRG_liczba akcji_liczba głosów

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. w dniu 29 marca 2018

Zarząd Merlin Group S.A. (dalej: Spółka, Emitent) w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w dniu 29 marca 2018 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Zarząd Emitenta Merlin Group S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 10:00, ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa

Poniżej pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

MRG_ogłoszenie ZWZA

MRG_projekty uchwał

MRG_formularz_pełnomocnictwo

MRG_liczba akcji_liczba głosów

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI