Dane finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia
2020
(tys. zł)
2019
(tys. zł)
2020
(tys. eur)
2019
(tys. eur)
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży 33 763 65 192 7 546 15 155
Zysk (strata) ze sprzedaży (7 316) (12 972) (1 635) (3 015)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (7 285) (14 366) (1 628) (3 340)
Zysk (strata) netto (11 214) (33 195) (2 506) (7 716)
Inne dane finansowe
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (8 711) (13 841) (1 811) (3 218)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (152) (685) (34) (159)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 8 226 9 179 1 702 2 134
Bilans na dzień
2020-12-31
(tys. zł)
2019-12-31
na dzień
2020-12-31
(tys. eur)
2019-12-31
Aktywa razem 40 563 46 318 8 790 10 877
Zobowiązania długoterminowe 4 819 4 648 1 044 1 091
Zobowiązania krótkoterminowe 9 043 47 898 1 960 11 248
Kapitał własny 26 121 (6 791) 5 660 (1 595)
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI