Raport ESPI 12/2022

Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku NewConnect

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 3 listopada 2022 roku powziął informację o otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o wykonywanie czynności animatora rynku NewConnect dla akcji Emitenta, zawartej w dniu 8 czerwca 2020 roku z Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

W konsekwencji ww. umowa, ulegnie rozwiązaniu w dniu 8 listopada 2022 roku.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI