Raport ESPI 09/2022

Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta – Merlin Buy Sp. z o.o. umowy ramowej w zakresie obsługi magazynowej oraz przygotowania i spedycji towarów MERLIN GROUP S.A.

Zarząd spółki Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ powziął informację o zawarciu w dniu 8 kwietnia 2022 r. przez spółkę zależną Emitenta tj. Merlin Buy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Spółka zależna”, “Merlin Buy”_ umowy ramowej _”Umowa ramowa”_ z osobą prawną prowadzącą działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą internetową w szczególności ze sprzedażą książek _”Zleceniobiorca”_, dotyczącej świadczenia przez Zleceniobiorcę na rzecz Merlin Buy: obsługi magazynowej w ramach przyjęć, składowania i wydawania towarów, obsługi magazynowej nie odebranych przez adresatów wysyłek, przygotowania towarów będących w posiadaniu Merlin Buy do wysyłki pod wskazany adres, na podstawie otrzymanych dyspozycji od Merlin Buy _zamówień_, spedycji towarów oraz organizacji transportu towarów.

Umowa ramowa określa warunki współpracy pomiędzy Spółką zależną, a Zleceniobiorcą w obszarze zakupu książek i innych produktów znajdujących się w ofercie handlowej Zleceniobiorcy. Dostawy produktów będą realizowane na podstawie zamówień określających rodzaj, ilość, ceny oraz warunki dostaw, które będą składane indywidualnie przez Spółkę zależną. Umowa ramowa została zawarta na czas nieokreślony z trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia. Pozostałe warunki Umowy ramowej w tym odnoszące się do możliwości naliczenia kar umownych, możliwości rozwiązania czy wypowiedzenia jak również odpowiedzialności za dostarczane produkty, nie odbiegają od warunków typowych dla tego rodzaju umów. Jednocześnie Emitent informuje, iż aktualnie prowadzone są ze Zleceniobiorcą uzgodnienia dążące do uruchomienia usługi spedycji towarów, gwarantujących dostawę towaru na terenie Warszawy w dniu zamówienia. O zawarciu stosownej umowy w tym zakresie Spółka poinformuje w trybie odrębnego raportu bieżącego. Zarząd Emitenta uznał zawarcie Umowy ramowej za zdarzenie istotne, gdyż jej zawarcie dotyczy kontynuowania i rozwijania działalności handlowej Emitenta w obszarze e- commerce po sprzedaży spółek zależnych, o czym Emitent poinformował w drodze raportu ESPI nr 7/2022, co w konsekwencji może mieć wpływ na wysokość przychodów grupy kapitałowej Emitenta.

 

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI