Raport ESPI 07/2022

Informacja w sprawie zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych MERLIN GROUP S.A.

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2022 roku na podstawie trzech umów sprzedaży zawartych z osobą prawną niepowiązaną z Emitentem _”Umowy”_ Emitent zbył:
– 42.200 udziałów Merlin Commerce Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki;
– 8.300 udziałów Profit M Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki;
– 18.577 akcji Magus S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki.

Prawo własności sprzedawanych udziałów i akcji przeszło na kupującego z dniem zawarcia przedmiotowych Umów. Wobec powyższego, począwszy od raportu za II kwartał 2022 roku, Spółka zaprzestaje konsolidować wyniki finansowe z Merlin Commerce Sp. z o.o., Profit M Sp. z o.o. oraz Magus S.A. w upadłości likwidacyjnej.

Jednocześnie Spółka informuje, iż aktualnie prowadzi niezbędne działania mające na celu zagwarantowania Spółce prawa do korzystania ze znaku towarowego merlin.pl oraz wszelkich praw autorskich związanych z marką Merlin. O zakończeniu powyższych działań Emitent poinformuje w drodze stosownego raportu ESPI. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że dotychczasowa działalność handlowa Merlin Group będzie kontunuowana i rozwijana w obszarze e-commerce przez nowo zawiązaną spółkę w 100% zależną od Emitenta tj. Merlin Buy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Merlin Buy”_.

Merlin Buy została w dniu 10 marca 2022 r. zawiązana przez Emitenta, a w dniu 24 marca 2022 r. doszło do jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Emitent objął 50 udziałów Merlin Buy o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego Merlin Buy.

W ocenie Zarządu Emitenta realizacja przedmiotowych transakcji pozytywnie wpłynie na sytuację finansową Spółki, tym samym Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu bieżącego.

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI