Raport EBI 7/2022

Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect MERLIN GROUP Spółka Akcyjna

W związku z pkt 16a “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie nieprzekazania w terminie raportu okresowego
za IV kwartał 2021 roku.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż przyczyną zaistniałej sytuacji jest zmiana decyzji w sprawie terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok spowodowanego trwającymi pracami nad sprawozdawczością finansową Spółki. W związku z powyższym raport okresowy za IV kwartał 2021 roku zostanie opublikowany niezwłocznie w dniu 17 marca 2022 roku.

Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Robert Boruc – Członek Zarządu

 

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI