Raport EBI 4/2022

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej MERLIN GROUP Spółka Akcyjna

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 25 stycznia 2022 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Leszka Ortyńskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta ze skutkiem natychmiastowym.

Wedle treści oświadczenia o rezygnacji powodem jego złożenia były powody osobiste.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Przemysław Żbikowski – Prezes Zarządu
Marek Belniak – Członek Zarządu

 

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI