Raport EBI 3/2023

Ponowna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o ponownej zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok („Raport roczny”). Powodem zmiany terminu publikacji Raportu rocznego są przedłużające się prace nad badaniem jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez Biegłego Rewidenta.

Emitent ustala nowy termin publikacji Raportu rocznego za 2021 rok na dzień 14 lutego 2023 roku.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI