Raport EBI 19/2022

Ponowna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o ponownej zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok („Raport roczny”). Powodem zmiany terminu publikacji Raportu rocznego są przedłużające się prace nad jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Emitenta, których przedłużenie się wynika z czasowego braku dostępu Zarządu Emitenta do rzetelnych danych sprzedażowych oraz systemu finansowo-księgowego Emitenta, co było spowodowane brakiem dostępu do serwerów oraz koniecznością odtworzenia zasobów oraz środowiska informatycznego.

Emitent ustala nowy termin publikacji Raportu rocznego za 2021 rok na dzień 31 sierpnia 2022 roku.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI