Raport EBI 18/2022

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect MERLIN GROUP Spółka Akcyjna

W związku z pkt 16a “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie braku niezwłocznej publikacji raportu bieżącego o nałożeniu na Emitenta kary upomnienia na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w związku z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w związku z brakiem publikacji raportu rocznego za 2021 r. w terminie określonym w tym Załączniku.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż brak niezwłocznej publikacji przez Emitenta raportu bieżącego o nałożeniu kary upomnienia stanowi naruszenie o charakterze incydentalnym. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Robert Boruc – Członek Zarządu

 

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI