Raport EBI 15/2022

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect MERLIN GROUP Spółka Akcyjna

W związku z pkt 16a “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje, że przesunięcie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta za 2021 rok, o czym Emitent poinformował raportem bieżącym EBI nr 14/2022, spowodowuje incydentalne naruszenie przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (“ASO”) w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok z dnia 31 maja 2022 r. na dzień 29 lipca 2022 r. stanowi naruszenie o charakterze incydentalnym i jest spowodowana niezakończonymi pracami nad jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Emitenta, których przedłużenie się wynika z czasowego braku dostępu Zarządu Emitenta do rzetelnych danych sprzedażowych oraz systemu finansowo-księgowego Emitenta, co było spowodowane brakiem dostępu do serwerów oraz koniecznością odtworzenia zasobów oraz środowiska informatycznego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Robert Boruc – Członek Zarządu

 

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI