Raport EBI 11/2022

Zawarcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy MERLIN GROUP Spółka Akcyjna

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2022 roku, Emitent zawarł umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie („Kancelaria”). Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

Przedmiotem wyżej wskazanej umowy jest świadczenie przez Kancelarię na rzecz Emitenta usług Autoryzowanego Doradcy, które obejmują:
1) wspieranie i współdziałanie z Emitentem przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie rynku NewConnect;
2) monitorowanie prawidłowości wypełniania przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie rynku NewConnect;
3) bieżące doradzanie Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku NewConnect;
4) przygotowania Emitenta i jego władz do funkcjonowania w alternatywnym systemie obrotu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Robert Boruc – Członek Zarządu

 

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI