Raport EBI 10/2022

Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie nałożenia na Emitenta kary upomnienia MERLIN GROUP Spółka Akcyjna

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 24 marca 2022 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 321/2022 w sprawie nałożenia na Emitenta kary upomnienia w związku z niedochowaniem wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu za IV kwartał 2021 roku, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Zarząd Spółki pragnie wyjaśnić, że w wyniku podjęcia decyzji o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok na dzień 31 maja 2022 roku, powstał obowiązek publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2021 rok. Zgodnie z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zobowiązani są do opublikowania raportu kwartalnego nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy, natomiast przedmiotowy raport okresowy Spółka przekazała do publicznej wiadomości w dniu 17 marca 2022 roku. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Robert Boruc – Członek Zarządu

 

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI