Raport EBI 1/2022

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022 MERLIN GROUP Spółka Akcyjna

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2022.

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:
– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 r. – 16 maja 2022 r.
– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022r. – 16 sierpnia 2022 r.
– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 20212 r.
– raport okresowy roczny za 2021 r. – 21 marca 2022 r.

Dodatkowo, Zarząd Emitenta informuje, iż w nawiązaniu do zobowiązania Spółki dotyczącego publikacji raportu rocznego za rok 2021 w terminie nie później niż 80 dni od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy, tj. w dniu 21 marca 2022 roku Emitent, zgodnie z §6 ust.10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” nie będzie przekazywał raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Przemysław Żbikowski – Prezes Zarządu
Marek Belniak – Członek Zarządu

 

 

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI