Raport ESPI 13/2022

Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku NewConnect Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 20 grudnia 2022 roku doszło do zawarcia przez Emitenta umowy o pełnienie funkcji animatora na rynku NewConnect z NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą...

Raport ESPI 12/2022

Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku NewConnect Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 3 listopada 2022 roku powziął informację o otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o wykonywanie czynności animatora rynku NewConnect dla akcji Emitenta,...

Raport ESPI 11/2022

Informacja w sprawie praw do znaku towarowego merlin.pl Zarząd spółki Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu ESPI nr 7/2022 informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu w dniu 12 lipca 2022 roku dwóch umów sprzedaży prawa do...

Raport ESPI 10/2022

Informacja w sprawie wznowienia działalności sklepu internetowego merlin.pl MERLIN GROUP S.A. Zarząd spółki Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2022 roku Emitent odnowił użyteczność strony sklepu internetowego merlin.pl. W chwili obecnej za pośrednictwem strony merlin.pl można już...

Raport ESPI 09/2022

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 9/2022 MERLIN GROUP S.A. Zarząd spółki Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w wyniku omyłki pisarskiej w przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 8 kwietnia 2022 roku raporcie bieżącym ESPI nr 9/2022, Emitent błędnie wskazał reprezentację...

Raport ESPI 09/2022

Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta - Merlin Buy Sp. z o.o. umowy ramowej w zakresie obsługi magazynowej oraz przygotowania i spedycji towarów MERLIN GROUP S.A. Zarząd spółki Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ powziął informację o zawarciu w dniu 8 kwietnia 2022 r....

Raport ESPI 08/2022

Informacja w sprawie zawarcia umowy lock-up na akcjach Emitenta MERLIN GROUP S.A. Zarząd spółki Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła umowa z dnia 28 marca 2022 roku zawarta z Panem Januarym Ciszewskim w sprawie ograniczenia...

Raport ESPI 07/2022

Informacja w sprawie zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych MERLIN GROUP S.A. Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2022 roku na podstawie trzech umów sprzedaży zawartych z osobą prawną niepowiązaną z Emitentem _"Umowy"_ Emitent zbył: - 42.200 udziałów...

Raport ESPI 06/2022

Informacja w sprawie zawarcia umowy lock-up na akcjach Emitenta MERLIN GROUP S.A. Zarząd spółki Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła umowa zawarta w dniu 28 marca 2022 roku z Berg Holding S.A. z siedzibą w...

Raport ESPI 05/2022

Informacja w sprawie zawarcia umowy lock-up na akcjach Emitenta MERLIN GROUP S.A. Zarząd spółki Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła umowa zawarta w dniu 28 marca 2022 roku z Panem Arturem Górskim w sprawie ograniczenia...

Merlin Group S.A.
Relacje Inwestorskie
Click here to skip loading
%
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI