Raport EBI 7/2023

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 15 lutego 2023 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji Pana Shane McCarthy z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Przyczyną rezygnacji są względy osobiste. Podstawa prawna: § 3...

Raport EBI 6/2023

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...

Raport EBI 5/2023

Ponowna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o ponownej zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok („Raport roczny”). Powodem zmiany terminu publikacji Raportu rocznego są przedłużające się...

Raport EBI 4/2023

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2023. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: – raport okresowy roczny za 2022 r. – 21 marca 2023 r. – raport...

Raport EBI 3/2023

Ponowna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o ponownej zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok („Raport roczny”). Powodem zmiany terminu publikacji Raportu rocznego są przedłużające się...

Raport EBI 2/2023

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 4 stycznia 2023 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji Pana Mariusza Minasiewicz z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem natychmiastowym. Przyczyną rezygnacji są względy osobiste. Podstawa...

Raport EBI 1/2023

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 4 stycznia 2023 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji Pana Norberta Polewki z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem natychmiastowym. Przyczyny rezygnacji nie zostały podane. Podstawa...

Merlin Group S.A.
Relacje Inwestorskie
Click here to skip loading
%
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI