Raport EBI 30/2022

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...

Raport EBI 29/2022

Ponowna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o ponownej zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok („Raport roczny”). Powodem aktualnej zmiany terminu publikacji Raportu rocznego są przedłużające...

Raport kwartalny EBI 28/2022

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 rok MERLIN GROUP Spółka Akcyjna Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego Spółki obejmującego III kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: § 5...

Raport EBI 27/2022

Wypowiedzenie umowy świadczenia usług autoryzowanego doradcy przez Autoryzowanego Doradcę Emitenta Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 10 listopada 2022 roku do Emitenta wpłynęło wypowiedzenie umowy z dnia 4 kwietnia 2022 roku o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przez Kancelarię Adwokacką...

Raport EBI 26/2022

Ponowna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o ponownej zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok („Raport roczny”). Powodem zmiany terminu publikacji Raportu rocznego są przedłużające się...

Raport EBI 25/2022

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...

Raport EBI 24/2022

Zmiana adresu siedziby Emitenta Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podjęciu przez Zarząd Emitenta w dniu 13 października 2022 roku uchwały o zmianie adresu siedziby Spółki. Zgodnie z treścią ww. uchwały Zarządu, od momentu powzięcia uchwały, nowy adres siedziby...

Raport EBI 23/2022

Ponowna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o ponownej zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok („Raport roczny”). Powodem zmiany terminu publikacji Raportu rocznego są przedłużające się...

Raport EBI 22/2022

Ponowna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o ponownej zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok („Raport roczny”). Powodem zmiany terminu publikacji Raportu rocznego są przedłużające się...

Raport kwartalny EBI 21/2022

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 rok MERLIN GROUP Spółka Akcyjna Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego Spółki obejmującego II kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: § 5...

Merlin Group S.A.
Relacje Inwestorskie
Click here to skip loading
%
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI