Raport EBI 4/2023

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2023. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: – raport okresowy roczny za 2022 r. – 21 marca 2023 r. – raport...

Raport EBI 3/2023

Ponowna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o ponownej zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok („Raport roczny”). Powodem zmiany terminu publikacji Raportu rocznego są przedłużające się...

Raport EBI 2/2023

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 4 stycznia 2023 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji Pana Mariusza Minasiewicz z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem natychmiastowym. Przyczyną rezygnacji są względy osobiste. Podstawa...

Raport EBI 1/2023

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 4 stycznia 2023 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji Pana Norberta Polewki z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem natychmiastowym. Przyczyny rezygnacji nie zostały podane. Podstawa...

Raport EBI 30/2022

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...

Raport EBI 29/2022

Ponowna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o ponownej zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok („Raport roczny”). Powodem aktualnej zmiany terminu publikacji Raportu rocznego są przedłużające...

Raport ESPI 13/2022

Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku NewConnect Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 20 grudnia 2022 roku doszło do zawarcia przez Emitenta umowy o pełnienie funkcji animatora na rynku NewConnect z NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą...

Raport kwartalny EBI 28/2022

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 rok MERLIN GROUP Spółka Akcyjna Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego Spółki obejmującego III kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: § 5...

Raport EBI 27/2022

Wypowiedzenie umowy świadczenia usług autoryzowanego doradcy przez Autoryzowanego Doradcę Emitenta Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 10 listopada 2022 roku do Emitenta wpłynęło wypowiedzenie umowy z dnia 4 kwietnia 2022 roku o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przez Kancelarię Adwokacką...

Raport ESPI 12/2022

Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku NewConnect Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 3 listopada 2022 roku powziął informację o otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o wykonywanie czynności animatora rynku NewConnect dla akcji Emitenta,...

Merlin Group S.A.
Relacje Inwestorskie
Click here to skip loading
%
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI