Raport EBI 22/2022

Ponowna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o ponownej zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok („Raport roczny”). Powodem zmiany terminu publikacji Raportu rocznego są przedłużające się...

Raport kwartalny EBI 21/2022

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego Spółki obejmującego II kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje...

Raport EBI 20/2022

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 27 lipca 2022 roku w późnych godzinach wieczornych do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji Pana Stanisława Ryszarda Kaczoruk z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem natychmiastowym....

Raport EBI 19/2022

Ponowna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o ponownej zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok („Raport roczny”). Powodem zmiany terminu publikacji Raportu rocznego są przedłużające się...

Raport ESPI 11/2022

Informacja w sprawie praw do znaku towarowego merlin.pl Zarząd spółki Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu ESPI nr 7/2022 informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu w dniu 12 lipca 2022 roku dwóch umów sprzedaży prawa do...

Raport EBI 18/2022

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect MERLIN GROUP Spółka Akcyjna W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do...

Raport EBI 17/2022

Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Spółki MERLIN GROUP Spółka Akcyjna Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 20 czerwca 2022 roku uchwały...

Raport EBI 16/2022

Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta MERLIN GROUP Spółka Akcyjna Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 1 czerwca 2022 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych...

Raport EBI 15/2022

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect MERLIN GROUP Spółka Akcyjna W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że przesunięcie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta za 2021 rok,...

Raport EBI 14/2022

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok MERLIN GROUP Spółka Akcyjna Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok („Raport roczny”). Powodem zmiany terminu publikacji Raportu rocznego są...

Merlin Group S.A.
Relacje Inwestorskie
Click here to skip loading
%
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI