Raport EBI 18/2022

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect MERLIN GROUP Spółka Akcyjna W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do...

Raport EBI 17/2022

Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Spółki MERLIN GROUP Spółka Akcyjna Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 20 czerwca 2022 roku uchwały...

Raport EBI 16/2022

Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta MERLIN GROUP Spółka Akcyjna Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 1 czerwca 2022 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych...

Raport EBI 15/2022

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect MERLIN GROUP Spółka Akcyjna W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że przesunięcie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta za 2021 rok,...

Raport EBI 14/2022

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok MERLIN GROUP Spółka Akcyjna Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok („Raport roczny”). Powodem zmiany terminu publikacji Raportu rocznego są...

Raport EBI 13/2022

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej MERLIN GROUP Spółka Akcyjna Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 18 maja 2022 roku w późnych godzinach wieczornych do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji Pani Justyny Romańczuk z pełnienia fukcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta...

Raport kwartalny EBI 12/2022

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 rok MERLIN GROUP Spółka Akcyjna Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego Spółki obejmującego I kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: § 5...

Raport ESPI 10/2022

Informacja w sprawie wznowienia działalności sklepu internetowego merlin.pl MERLIN GROUP S.A. Zarząd spółki Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2022 roku Emitent odnowił użyteczność strony sklepu internetowego merlin.pl. W chwili obecnej za pośrednictwem strony merlin.pl można już...

Raport ESPI 09/2022

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 9/2022 MERLIN GROUP S.A. Zarząd spółki Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w wyniku omyłki pisarskiej w przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 8 kwietnia 2022 roku raporcie bieżącym ESPI nr 9/2022, Emitent błędnie wskazał reprezentację...

Raport ESPI 09/2022

Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta - Merlin Buy Sp. z o.o. umowy ramowej w zakresie obsługi magazynowej oraz przygotowania i spedycji towarów MERLIN GROUP S.A. Zarząd spółki Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ powziął informację o zawarciu w dniu 8 kwietnia 2022 r....

Merlin Group S.A.
Relacje Inwestorskie
Click here to skip loading
%
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI