Raport EBI 30/2022

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...

Raport EBI 29/2022

Ponowna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o ponownej zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok („Raport roczny”). Powodem aktualnej zmiany terminu publikacji Raportu rocznego są przedłużające...

Raport ESPI 13/2022

Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku NewConnect Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 20 grudnia 2022 roku doszło do zawarcia przez Emitenta umowy o pełnienie funkcji animatora na rynku NewConnect z NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą...

Merlin Group S.A.
Relacje Inwestorskie
Click here to skip loading
%
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI