Raport EBI 26/2022

Ponowna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o ponownej zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok („Raport roczny”). Powodem zmiany terminu publikacji Raportu rocznego są przedłużające się...

Raport EBI 25/2022

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...

Raport EBI 24/2022

Zmiana adresu siedziby Emitenta Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podjęciu przez Zarząd Emitenta w dniu 13 października 2022 roku uchwały o zmianie adresu siedziby Spółki. Zgodnie z treścią ww. uchwały Zarządu, od momentu powzięcia uchwały, nowy adres siedziby...

Merlin Group S.A.
Relacje Inwestorskie
Click here to skip loading
%
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI