Raport ESPI 06/2022

Informacja w sprawie zawarcia umowy lock-up na akcjach Emitenta MERLIN GROUP S.A. Zarząd spółki Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła umowa zawarta w dniu 28 marca 2022 roku z Berg Holding S.A. z siedzibą w...

Raport ESPI 05/2022

Informacja w sprawie zawarcia umowy lock-up na akcjach Emitenta MERLIN GROUP S.A. Zarząd spółki Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła umowa zawarta w dniu 28 marca 2022 roku z Panem Arturem Górskim w sprawie ograniczenia...

Raport EBI 10/2022

Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie nałożenia na Emitenta kary upomnienia MERLIN GROUP Spółka Akcyjna Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 24 marca 2022 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie...

Raport ESPI 04/2022

Zawiadomienie w trybie art 69 ustawy o ofercie publicznej MERLIN GROUP S.A. Zarząd spółki Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie z dnia 23 marca 2022 r. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1...

Raport EBI 9/2022

Wypowiedzenie umowy świadczenia usług autoryzowanego doradcy przez Autoryzowanego Doradcę Emitenta MERLIN GROUP Spółka Akcyjna Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 23 marca 2022 roku do Emitenta wpłynęło wypowiedzenie umowy z dnia 8 listopada 2021 roku o świadczenie usług Autoryzowanego...

Raport ESPI 03/2022

Zawiadomienie w trybie art 69 ustawy o ofercie publicznej MERLIN GROUP S.A. Zarząd spółki Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie z dnia 21 marca 2022 r. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1...

Raport ESPI 02/2022

Zawiadomienie w trybie art 69 ustawy o ofercie publicznej MERLIN GROUP S.A. Zarząd spółki Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie z dnia 18 marca 2022 r. w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z...

Raport kwartalny EBI 8/2022

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2021 roku MERLIN GROUP Spółka Akcyjna Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1...

Raport EBI 7/2022

Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect MERLIN GROUP Spółka Akcyjna W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3...

Raport EBI 6/2022

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok i określenie terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku MERLIN GROUP Spółka Akcyjna Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok oraz o związanym z...

Merlin Group S.A.
Relacje Inwestorskie
Click here to skip loading
%
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI